Päevateema | Linnaleht

Jüri Ratas: EL-i riikidel pole kohane sekkuda üksteise siseasjadesse

Jüri Ratas, peaminister (Keskerakond) 02.11.2017, 15:01

Eesti valitsus käsitleb suhteid Hispaaniaga ja Hispaanias toimuvat rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete põhimõtete, eriti Euroopa Liidu ja NATO reeglite kontekstis.

Euroopa Liidu aluslepingutes on kindlaks määratud põhimõtted, millest olulisemad on sätestatud nn Kopenhaageni kriteeriumites. Nende järgi kuuluvad Euroopa Liitu demokraatlikud õigusriigid ning liikmesriigid austavad üksteise suveräänsust, puutumatust ja terviklikkust. Õigusriigi põhimõtete järgimine on Euroopa Liidu toimimise vääramatu alus.

Euroopa Liidu liikmesriikidel pole kohane sekkuda meelevaldselt üksteise siseasjadesse. Kui me ei austaks üksteise suveräänsust ja terviklikkust, oleks väga raske nõuda nende põhimõtete järgimist mujal maailmas. Hispaania on demokraatlikke põhimõtteid järgiv õigusriik ning Hispaania põhiseaduse ja teiste seaduste alusel on võimalik lahendada siseriiklikud küsimused rahumeelselt. Selle eelduseks on Hispaania autonoomse piirkonna Kataloonia naasmine õiguslikkuse teele. Probleemi saavad lahendada vaid Madrid ja Barcelona omavahel suheldes.

Demokraatlike protsesside toimimise ja edukuse üks kriteerium on kahtlemata vältida üleliigse jõu kasutamist ja vägivalda. Seetõttu peavad ka Hispaaniast eraldumise taotlejad mõistma, et jõu kasutamine või seadusi rikkudes selle kasutamisele provotseerimine ainult takistab lahenduse leidmist.

Olen mitmel korral telefoni teel olukorda arutanud Hispaania peaministri Mariano Rajoyga, kes on kinnitanud, et taotleb seaduslikku ja rahumeelset lahendust.