Vaba aeg | Linnaleht

Pärt Uusberg ühendas vaimuliku rahvaviisi brassiga

Kristjan Roos 02.11.2017, 15:03

Tallinnas pühapäevani jätkuva rahvusvahelise vaskpillifestivali Baltic Nordic Brass Academy lõpukontserdil kõlab helilooja Pärt Uusbergi eraldi selleks ürituseks kirjutatud uudisteose maailmaettekanne.

Pühapäeval kell 15 kõlab Estonia kontserdisaalis 50-liikmelise festivaliorkestri esituses Uusbergi teos „Nüüd Jumalale austust“, mis on ühtlasi Kihnust pärit vaimuliku rahvaviisi nimi, millel teos põhineb.

See pole heliloojale esimene kord luua muusikat vaskpillidele. „Kunagi sai kirjutatud „Pala brassile“, mida esitas Rapla kiriku pasunakoor, kus ka ise omal ajal trompetit mängisin. Veel olen kirjutatud vaskpuhkpillikvintetile ühe loo, mis on jäänud seni esitamata,“ tutvustab Uusberg.

Uues teoses kasutab Uusberg vaimulikku rahvaviisi, millele ta on teinud brassi seade. „Olen varem seadnud paaril korral Cyrillus Kreegist inspireerituna vaimulikke rahvaviise koorile ja kuna olen ise, nagu eespool mainitud, lapsepõlves Rapla kiriku pasunakooris trompetit mänginud, sai brassi kõla kirikus väga hingelähedaseks. Seetõttu otsisin oma teosele n-ö taevast ainest ja selleks sobis kenasti vaimulik rahvaviis,“ tõdeb helilooja. Peale selle lubab ta, et teoses mängitakse ruumiga, mis tähendab seda, et osa puhkpillimängijaid paikneb ruumis eraldi: suur koosseis on laval, aga osa mängijaid rõdudel.

Peale pühapäevase Estonia kontserdi toimub reedel kell 19 kontsert Tallinna Jaani kirikus, kus astuvad lühikese kavaga üles kõikide festivalidel osalevate Baltikumi ja Soome kõrgkoolide kollektiivid. Mõlemad kontserdid on tasuta.